Nytt stöd för hållbar resursanvändning inom näringslivet

Landskapsregeringen har antagit ett nytt stöd för åtgärder för effektiviserad resursanvändning och minskning av utsläpp av växthusgaser. Stödet kan sökas av företag med rätt att utöva näring på Åland.

Stödet har två delar; ett förstudieskede där 40 % högst 10 000 euro kan fås i stöd för att göra utredningar inför investeringar, ett stöd för investeringar på 25 % högst 300 000 euro. Stöd ges för följande åtgärder:

  • Byte av uppvärmningskälla
  • Främjande av fossilfri trafik
  • Effektiviseringsåtgärder
  • Åtgärder för ökad cirkulär ekonomi
  • Andra åtgärder som ger effektivare resursanvändning och minskade utsläpp av växthusgaser

Länk till mer information på sidan Bidrag och stöd för energiinstallationer