Omfattande regler för tillverkning och försäljning av kosmetiska produkter

Reglerna för kosmetiska produkter är samma inom hela EU och samma regler gäller för såväl stora som små tillverkare och distributörer. Det är alltid den som erbjuder produkten på marknaden som ansvarar för att produkten följer EU:s regler.

De kosmetiska produkterna ska inte förhandsgranskas eller godkännas av någon myndighet. Det är istället den som tillhandahåller produkten på marknaden som bär ansvaret för att produkten följer reglerna och är säker för konsumenten. Varje tillverkare, importör och distributör av kosmetiska produkter gör därför klokt i att sätta sig in i regelverket för att förstå sin roll och sitt ansvar.

Den som är ansvarig person för en kosmetisk produkt, och alltså den som därmed ansvarar för produktens säkerhet, är oftast en tillverkare eller importör. Även en distributör kan räknas som ansvarig om det gäller att distribuera en befintlig produkt under eget varunamn eller varumärke, eller att förändra en befintlig produkt.

Den som är ansvarig för en kosmetisk produkt eller den distributör som översätter märkning på en sådan produkt ska anmäla produkten till EU:s kosmetikaregister CPNP.

Konsumenten å sin sida kan kontrolera tillförlitligheten hos en kosmetisk produkt genom att se på märkningen, som vid distribution på Åland måste ha:

  • batchnummer
  • innehållsförteckning ska anges med INCI-namn och föregås av ordet ”Ingredients”
  • innehållets kvantitet och hållbarhetstid på svenska
  • eventuella varningstexter och användarinstruktioner på svenska
  • namn och adress till ansvarig person inom EU/EES

Syftet med EU:s lagstiftning är att skydda människors hälsa. En grundläggande bestämmelse är att kosmetiska produkter inte får vara skadliga vid normal användning.

Mer information och intressanta länkar finns på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax under rubriken Hälsa och omsorg / Hälsoskydd.

För mer information kontakta:

Miljöingenjör Mia Westman, miljöbyrån, Ålands landskapsregering, tel. +358 18 25 454

Publicerad 23.11.2018
Uppdaterad 23.11.2018