Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Information om finländska havs- och kustområden finns nu tillgängligt på en och samma webbadress. Informationen, som producerats av flera finländska institutioner och instanser, har sammanställts under Östersjön.fi och är nu tillgänglig för alla med intresse för havet.

Östersjön.fi öppnades 2.4.2020 och är resultatet av ett treårigt projekt. Den marina informationen på Östersjön.fi har producerats av Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Åbo universitets Brahea-centrum, samordningsgruppen för havsplaneringssamarbetet samt Ålands landskapsregering. Framtagandet av webbsidan har finansierats med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden och arbetet har samordnats av Finlands miljöcentral. Östersjön.fi är till en början tillgänglig på svenska och finska, senare också på engelska.

Webbsidan fokuserar på att vara visuellt tilltalande och lätt att använda samtidigt som den ska bidra med information och material för att stöda studier och miljöutbildning.

Under de olika kategorierna på Östersjön.fi kan man fördjupa sig i bland annat Östersjöns natur och dess förändringar, olika områden inom havsforskning och forskarnas arbete samt Östersjöns samhälleliga kopplingar och betydelse. Webbsidan riktar sig till alla som är intresserade av havet och ska också ge information för alla de som jobbar med maritima frågor, såsom lärare, tjänstemän inom havsförvaltning och -planering samt journalister.

Exempelvis erbjuder kategorin ”Undersök och lär dig mer” information och material åt elever så att de självständigt kan utforska olika teman, medan kategorin ”Östersjön nu” ger information i realtid om havet, till exempel om vattennivån, blågrönalger och fartygstrafiken. Webbsidan inkluderar också en bildbank, vars foton inte bara kan betraktas utan också är fritt tillgängliga för icke-kommersiellt bruk. I informationsportalen finns även en datatjänst, där en stor del av befintligt data om havsområden och forskningsdata är allmänt tillgängliga.

En annan del av informationsportalen Östersjön.fi består av Havsguiden.fi, vilket är en havsguide som publicerades i början av 2019 för att bistå dem som rör sig till sjöss. Havsguiden.fi är optimerad för mobilanvändning, tillhandahåller marin information i realtid och är utvecklad för allmänheten, såsom båtförare och vandrare. Havsguiden.fi ger bland annat också information om vrak i Östersjön.

Ålands landskapsregering har till Östersjön.fi tagit fram information om Ålands havs- och skärgårdsområden.

- Åland har hittills ofta saknats i de databaser och webbportaler som tagits fram för Finlands, men finns nu med. Informationsportalen erbjuder, förutom information om till exempel Ålands skärgård, sevärdheter och forskning, också en egen AX sida som gör det lätt att hitta information som gäller Ålands marina områden, berättar Charlotta Björklund, projektkoordinator på Ålands landskapsregering.

- Det kan ännu finnas litet småsaker som kan förbättras i den här första versionen av informationsportalen, men de avser vi rätta till allt eftersom. Alla som hittar något som de inte tycker att riktigt stämmer får gärna höra av sig till oss, säger Charlotta Björklund.

Östersjön.fi hittar du på följande länk: Östersjön.fi

Se gärna introduktionsfilmen på YouTube på följande länk: Introduktionsfilm till Östersjön.fi

Havsguiden.fi hittar du på följande länk: Havsguiden.fi

 

För mer information och synpunkter, samt övriga upplysningar, kontakta:

Projektkoordinator Charlotta Björklund, Ålands landskapsregering, tel. +358 18 255 44, charlotta.bjorklund@regeringen.ax

Projektkoordinator Hanna Piepponen, Finlands miljöcentral SYKE, tel. +358 295 251 813, hanna.piepponen@ymparisto.fi

Publicerad 20.4.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 21.4.2020 kl. 11:51