Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Pressinformation 7 juni kl. 10.00 om: Publicering av ÅSUB:s undersökning om ANDTS-vanor 2021

ÅSUB har på uppdrag av landskapsregeringen utfört en undersökning om ålänningars bruk av alkohol, narkotika, dopning och spel (ANDTS) vilken publiceras 7.6.2021

Se pressinformationen här på landskapsregeringens Youtube-kanal:

Publicerad 7.6.2021 kl. 08:16
Uppdaterad 7.6.2021 kl. 08:16