Pressinformation 7 juni kl. 10.00 om: Publicering av ÅSUB:s undersökning om ANDTS-vanor 2021

ÅSUB har på uppdrag av landskapsregeringen utfört en undersökning om ålänningars bruk av alkohol, narkotika, dopning och spel (ANDTS) vilken publiceras 7.6.2021

Se pressinformationen här på landskapsregeringens Youtube-kanal: