Pressinformation gällande begränsningar och lättnader  för restauranger samt allmänna skyldigheter som gäller kund- och deltagarutrymmen

Ålands landskapsregering inbjuder till pressinformation fredagen den 11 juni kl 10.00 för att informera och klargöra vilka begränsningar, allmänna skyldigheter samt lättnader som gäller i restaurangers verksamhet. Även information om de allmänna skyldigheter som gäller kund- och deltagarutrymmen.

I lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) förlängs giltigheten för de temporära paragraferna som gäller restaurangers verksamhet och kund- och deltagarutrymmen till den 31 december 2021. Syftet med de temporära paragraferna är att förhindra att covid-19-epidemin sprids. Landskapsregeringen övervakar fullgörandet av de allmänna skyldigheter gällande restaurangverksamhet och utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupp.

Du ser pressinformation på landskapsregeringens Youtube-kanal