Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Pressinformation gällande begränsningar och lättnader  för restauranger samt allmänna skyldigheter som gäller kund- och deltagarutrymmen

Ålands landskapsregering inbjuder till pressinformation fredagen den 11 juni kl 10.00 för att informera och klargöra vilka begränsningar, allmänna skyldigheter samt lättnader som gäller i restaurangers verksamhet. Även information om de allmänna skyldigheter som gäller kund- och deltagarutrymmen.

I lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) förlängs giltigheten för de temporära paragraferna som gäller restaurangers verksamhet och kund- och deltagarutrymmen till den 31 december 2021. Syftet med de temporära paragraferna är att förhindra att covid-19-epidemin sprids. Landskapsregeringen övervakar fullgörandet av de allmänna skyldigheter gällande restaurangverksamhet och utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupp.

Du ser pressinformation på landskapsregeringens Youtube-kanal

Publicerad 10.6.2021 kl. 15:47
Uppdaterad 10.6.2021 kl. 15:47