Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Provning av varningssignal

De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet tisdagen den 14 september 2021 kl. 13.00. Det är fråga om en test som utförs årligen på anmodan av samråds-delegationen för beredskapsärenden i landskapet Åland. Samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt.

Testet sänds även i Ålands radio.

De ljudsignaler som testas är följande:

  1. den allmänna farosignalen (stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 sekunder i 60 sekunder),
  2. fara över-signalen, används normalt som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder)

Signalerna kommer således att ljuda sammanlagt i ca.2 minuter.

Eftersom det är fråga om en testning föranleder provningen inga åtgärder för befolkningen.

Information om de åtgärder signalerna föranleder i en verklig situation finns i telefonkatalogen.

Allmänheten informeras om provningen på förhand i massmedierna.

Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till vederbörande räddningschef.

Publicerad 8.9.2021 kl. 16:16
Uppdaterad 8.9.2021 kl. 16:16