Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Publicering i Åland författningssamling

MEDDELANDE

Den 31 mars 2022 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapslag om ändring av LL om marknadskontrollen av vissa produkter (ÅFS 2022/15)

      Landskapslag om ändring av LL om tobak och relaterade produkter (ÅFS 2022/16)

      Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (ÅFS 2022:17)

      Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (ÅFS 2022:18)

      Landskapsförordning om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om överensstämmelse med kraven för aerosoler (ÅFS 2022:19)

      Landskapslag om ändring av LL om bostadsproduktion (ÅFS 2022/20)

      Landskapsförordning om ändring av LF om Ålands polismyndighet (ÅFS 2022/21)

      Landskapsförordning om avfall (ÅFS 2022:22)

      Landskapsförordning om ändring av LF om deponering av avfall (ÅFS 2022/23)

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling

Publicerad 1.4.2022 kl. 11:53
Uppdaterad 1.4.2022 kl. 11:53