Publicering av Ålands författningssamling 1.11.2023

MEDDELANDE

Den 31 oktober 2023 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapsförordning om företagsstöd för bearbetning och försäljning av jordbruksprodukter (ÅFS 2023:90)

      Landskapsförordning tillämpning på Åland av riksförfattningar om kemikalier (ÅFS 2023:91)

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling