Publicering av Ålands författningssamling 1.11.2023

Delgivning

Meddelas för kännedom att den 1 november 2023 utgavs i Ålands författningssamling följande landskapsregeringsbeslut:

Ålands landskapsregerings beslut (2023:102) om Träsket naturreservat i Eckerö kommun

Ålands landskapsregerings beslut (2023:103) om Sinnträsk naturreservat i Eckerö kommun

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats.

Länk till webbplatsen