Publicering av Ålands författningssamling 1.12.2023

MEDDELANDE

Den 14 november 2023 utgavs i Ålands författningssamling:

     Landskapsförordning om ändring och temporär ändring av landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 2023/105)

Den 30 november utgavs i Ålands författningssamling:

      Vägtrafiklag för Åland (ÅFS 2023:108)

      Trafikbrottslag för Åland (ÅFS 2023:109)

      Landskapslag om tillämpning av lagen om överlastavgift (ÅFS 2023:110)

      Landskapslag om tillämpning av lagen om flyttning av fordon (ÅFS 2023:111)

      Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland (ÅFS 2023/112)

      Landskapslag om ändring av LL om besiktning och registrering av fordon (ÅFS 2023/113)

      Landskapslag om ändring av LL om tillämpning av fordonslagen (ÅFS 2023/114)

 

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling