Publicering av Ålands författningssamling 2.10.2023

MEDDELANDE

Den 29 september 2023 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapsförordning om investeringsstöd och startstöd till jordbruket (ÅFS 2023:68)

      Landskapsförordning om tillämpning av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i jordbruket (ÅFS 2023:69)

      Landskapsförordning om ändring av 38 § LF om stöd till utvecklingsprojekt för landsbygden 2023-2027 (ÅFS 2023/70)

      Landskapsförordning om tillgänglighetskrav för vissa digitala tjänster (ÅFS 2023:71)

      Landskapsförordning om tillämpning på Åland av riksförfattningar om plantmaterial (ÅFS 2023:72)

      Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om gödselmedel (ÅFS 2023:73)

      Landskapslag om ändring av 1 § LL om marknadskontrollen av vissa produkter (ÅFS 2023/74)

      Landskapsförordning om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om användning av gödselprodukter och naturgödsel som innehåller fosfor (ÅFS 2023:75)

      Landskapsförordning om ändring av LF om miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning till områden med naturliga begränsningar (ÅFS 2023/76)

      Landskapsförordning om ändring av 28 § LF om verkställighet av areal- och djurbaserade ersättningar (ÅFS 2023/77)

      Landskapslag om ändring av LL om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen (ÅFS 2023/78)

      Landskapslag om ändring av LL om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS 2023/79)

      Landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ LL om marknadskontrollen av vissa produkter (ÅFS 2023/80)

      Landskapslag om ändring av 5 och 7 §§ LL om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet (ÅFS 2023/81)

      Landskapslag om ändring av 5 § plan- och bygglagen för landskapet Åland (ÅFS 2023/82)

      Landskapslag om ändring av 16 § LL om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning (ÅFS 2023/83)

      Landskapsförordning om riskhantering och egenkontroll av hushållsvatten (ÅFS 2023:84)

      Landskapsförordning om informationssystemet för vattentjänster (ÅFS 2023:85)

      Landskapsförordning om ändring av LF om tillämpning på Åland av riksförfattningar om hälsoskydd (ÅFS 2023/86)

      Landskapsförordning om ändring av 1 och 2 §§ LF om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen (ÅFS 2023/87)

      Landskapsförordning om naturvård (ÅFS 2023:88)

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling