Publicering av Ålands författningssamling 23.10.2023

MEDDELANDE

Den 23 oktober 2023 utgavs i Ålands författningssamling:

     Landskapslag om ändring av lagtingsordningen för Åland (ÅFS 2023/92)

     Landskapslag om ändring av LL om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen (ÅFS 2023/93)

     Landskapslag om ändring av LL om arvode för medlem av Ålands landskapsregering (ÅFS 2023/94)

     Landskapslag om ändring av LL om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar (ÅFS 2023/95)

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling