Publicering av Ålands författningssamling 2.6.2023

MEDDELANDE

Den 15 maj 2023 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapsförordning om miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning till områden med naturliga begränsningar (ÅFS 2023:32)

      Landskapsförordning om ersättning för djurens välbefinnande (ÅFS 2023:32)

      Landskapsförordning om verkställighet av ersättningar för djurens välbefinnande och uppfödning av ursprungsraser (ÅFS 2023:34)

Den 31 maj 2023 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapslag om ändring av LL om hälso- och sjukvård (ÅFS 2023/18)

      Landskapslag om ändring av 2 § LL om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter (ÅFS 2023/19)

      Landskapslag om ändring av LL om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (ÅFS 2023/20)

      Landskapslag om ändring av LL om ekologisk produktion (ÅFS 2023/31)

      Landskapslag om ändring av LL om Högskolan på Åland (ÅFS 2023/36)

      Landskapsförordning om ändring av LF om Högskolan på Åland (ÅFS 2023/37)

      Landskapsförordning om allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland vid lagtingsvalet och kommunalvalet 2023 (ÅFS 2023:38)

      Landskapsförordning om stöd till utvecklingsprojekt för landsbygden 2023-2027 (ÅFS 2023:40)

      Landskapslag om tillämpning av lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (ÅFS 2023:41)

      Landskapslag om ändring av LL om Landskapsrevisionen (ÅFS 2023/42)

      Landskapslag om temporär ändring av 3 § LL om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag (ÅFS 2023/45)

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling