Publicering av Ålands författningssamling 28.3.2024

MEDDELANDE

Den 28 mars 2024 utgavs i Ålands författningssamling:

     Landskapslag om ändring av LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 2024/20)

     Landskapsförordning om fordon och vägtrafik (ÅFS 2024:21)

  Landskapsförordning om överföring av ansökningar och om begränsningar i fråga om ändringar av ansökningar om ersättning för utveckling av landsbygden 2024 (ÅFS 2024:23)

 

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling