Publicering av Ålands författningssamling 29.2.2024

MEDDELANDE

Den 22 februari 2024 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapslag om ändring av LL om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden (ÅFS 2024/11)

      Landskapslag om ändring av 4 § LL om Ålands energimyndighet (ÅFS 2024/12)

      Landskapslag om Ålands tvistenämnd för energimarknaden (ÅFS 2024:13)

Den 29 februari 2024 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapsförordning om ingående av åtagande som gäller uppfödning av ursprungsraser år 2024 (ÅFS 2024:18)

 

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling