Publicering av Ålands författningssamling 3.5.2023

MEDDELANDE

Den 28 april 2023 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar (ÅFS 2023:17)

      Landskapslag om ändring 2 § LL om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd (ÅFS 2023/21)

      Landskapslag om ändring av LL om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (ÅFS 2023/22)

      Landskapslag om ändring av 3 § LL om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd (ÅFS 2023/23)

      Landskapslag om ändring av 1 § LL om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen (ÅFS 2023/24)

      Landskapslag om ändring av 4 § LL om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (ÅFS 2023/25)

      Landskapslag om ändring av 2 § LL om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (ÅFS 2023/26)

      Landskapslag om ändring av LL om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen (ÅFS 2023/27)

      Landskapslag om ändring av 27 § LL om yrkesutbildade personer inom socialvården (ÅFS 2023/28)

      Landskapslag om ändring av LL om hemvårdsstöd (ÅFS 2023/29)

      Landskapslag om ändring av LL om socialvård (ÅFS 2023/30)

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling