Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE

Den 28 februari 2022 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapsförordning om laxfångst i förtjänstsyfte (ÅFS 2022:5)

      Landskapsförordning om ändring av LF om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken (ÅFS 2022/11)

      Landskapslag om temporär ändring av LL om studiestöd (ÅFS 2022/12)

      Landskapsförordning om ändring av bilagan till LF om Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 2022/13)

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling

Publicerad 2.3.2022 kl. 08:50
Uppdaterad 2.3.2022 kl. 08:50