Publicering av Ålands författningssamling 4.4.2023

MEDDELANDE

Den 31 mars 2023 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapslag om ändring av 10 § kommunalskattelagen för landskapet Åland (ÅFS 2023/10)

      Landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland (ÅFS 2023/11)

      Landskapslag om kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter på grund av vissa avdrag (ÅFS 2023:12)

 

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling