Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE

Den 29 april 2022 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapslag om ändring av LL om arbetsmarknadspolitisk verksamhet (ÅFS 2022/26)

      Landskapslag om ändring av LL om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (ÅFS 2022/27)

      Landskapslag om ändring av LL om främjande av integration (ÅFS 2022/28)

      Landskapslag om ändring av 13 § LL om sysselsättningsfrämjande utbildning (ÅFS 2022/29)

 

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling

Publicerad 4.5.2022 kl. 11:04
Uppdaterad 4.5.2022 kl. 11:04