Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE

Den 31 maj 2022 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg (ÅFS 2022:30)

      Landskapsförordning om mottagning i hamn av avfall från fartyg (ÅFS 2022:31)

      Landskapsförordning om ändring av 68 § LF om ersättning för miljö- och klimatvänligt jordbruk, ersättning för ekologisk produktion och ersättning till områden med naturliga begränsningar (ÅFS 2022/32)

      Landskapsförordning om tillämpning av statsrådets förordning om förbruknings- och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten (ÅFS 2022:34)

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling

Publicerad 1.6.2022 kl. 10:57
Uppdaterad 1.6.2022 kl. 10:57