Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE

Den 22 juni 2022 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under 2022 (ÅFS 2022:53)

Den 30 juni 2022 utgavs i Ålands författningssamling:

      Landskapslag om resebyråverksamhet (ÅFS 2022:37)

      Landskapsförordning om ändring 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland (ÅFS 2022/38)

      Landskapslag om ändring av LL om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025 (ÅFS 2022/39)

      Landskapslag om ändring av LL om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling (ÅFS 2022/40)

      Landskapslag om tillämpning på Åland av foderlagen (ÅFS 2022:41)

      Landskapsförordning om tillämpning av vissa riksförfattningar om foder (ÅFS 2022:42)

      Landskapslag om tillämpning av diskrimineringslagen (ÅFS 2022:43)

      Landskapslag om ändring av 3 § LL om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftningen om kommunala tjänstemän (ÅFS 2022/44)

      Landskapslag om ändring av 35 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet (ÅFS 2022/45)

      Landskapslag om ändring av 37 § LL om gymnasieutbildning (ÅFS 2022:46)

      Landskapslag om ändring av LL om Ålands ombudsmannamyndighet (ÅFS 2022:47)

      Landskapslag om ändring av 1 § LL om hälso- och sjukvård (ÅFS 2022/48)

      Landskapslag om ändring av LL om främjande av integration (ÅFS 2022/49)

      Landskapsförordning om ändring av LF om gymnasieutbildning (ÅFS 2022/50)

      Landskapsförordning om tillämpning på Åland av riksförfattningar om gödselfabrikat (ÅFS 2022:51)

      Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021-2027 (ÅFS 2022:52)

Författningarna hittar du på landskapsregeringens webbplats:

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling

Publicerad 4.7.2022 kl. 13:32
Uppdaterad 4.7.2022 kl. 13:32