Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Regeringen höll klimatseminarium

Landskapsregeringen höll på fredagen ett klimatseminarium med inbjudna gäster för att diskutera klimatfrågans inverkan på politiken och näringslivet.

-    Här på Åland är vi vana att själva forma vår vardag och skapa förutsättningar för framtiden. Klimatfrågan är en del av vardagen och därför är det givande att ta del av konkreta erfarenheter av hur exempelvis familjeföretaget Polarbröd har tagit sig an utmaningarna, säger lantrådet Veronica Thörnroos (ÅC).

Inbjudna gäster vid dagens klimatseminarium var Anders Wijkman, tidigare bl.a. riksdagsledamot och EU-parlamentariker, Nina Ekelund som är vd för Hagainitiativet – ett svenskt storföretagssamarbete med inriktning på klimatfrågan, samt Karin Bodin som är vd för familjeföretaget Polarbröd, som gjort sig känt för sitt ambitiösa omställningsarbete.

-    Vi förde ett både djupt och brett samtal om klimatfrågan. Kalla siffror visar att vi är på väg åt fel håll, samtidigt som det är hoppfullt att höra att många företag ser det som en överlevnadsfråga att ställa om till hållbar verksamhet. De har insett att man förlorar på att inte ta dessa frågor på allvar, säger utvecklingsminister Alfons Röblom (Hi).

-    Det är också en fråga om konkurrenskraft. Yngre generationers välutbildade människor vill gärna jobba för företag och institutioner som tar hållbarhetsfrågorna på allvar, säger socialminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Landskapsregeringen kommer under hösten att hålla flera seminarier om klimatfrågan.

Publicerad 4.10.2021 kl. 08:42
Uppdaterad 4.10.2021 kl. 08:42