Ministrarna med budgetförslaget 2018, lantrådet håller i budgetförslaget

Regeringen presenterade budgetförslaget 2018

Publicerad 30.10.2017
Uppdaterad 30.10.2017