Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Rekommendation om distansarbete förlängs för perioden 21.1.2022-3.2.2022

Ålands landskapsregering har idag, likt förmedlades på måndagen 17.1, fattat bifogade beslut att förlänga rekommendationen om distansarbete på Åland under perioden 21.1.2022-3.2.2022.

Likt tidigare medför detta även att alla anställda vid Ålands landskapsregering inklusive myndigheterna som kan ska arbeta på distans och att avtal om distansarbete inte krävs.

Beslutet i bilagan

Publicerad 20.1.2022 kl. 10:45
Uppdaterad 24.1.2022 kl. 09:58