Rekommendation om distansarbete förlängs för perioden 21.1.2022-3.2.2022

Ålands landskapsregering har idag, likt förmedlades på måndagen 17.1, fattat bifogade beslut att förlänga rekommendationen om distansarbete på Åland under perioden 21.1.2022-3.2.2022.

Likt tidigare medför detta även att alla anställda vid Ålands landskapsregering inklusive myndigheterna som kan ska arbeta på distans och att avtal om distansarbete inte krävs.

Beslutet i bilagan