Rekommendationen om frivillig karantän vid inresa upphör

Landskapsregeringen har idag beslutat ta bort rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från utlandet. Orsaken är att epidemisituationen på Åland den senaste tiden varit liknande eller sämre än den i andra regioner. Regeringen beslutade också att tillåta större offentliga sammankomster inomhus om besökarna har en angiven plats.

Den ökande täckningsgraden av vaccinering mot covid-19 innebär att Ålands befolkning nu är betydligt bättre skyddad mot allvarliga hälsokonsekvenser av covid-19 än tidigare under pandemin. Landskapsregeringen bedömde därför att det inte längre är nödvändigt att ha kvar karantänrekommendationen. Beslutet är i linje med de gemensamma principer för skydd mot spridning av covid-19 över gränser som har överenskommits på EU-nivå enligt Europeiska rådets rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin.

Landskapsregeringen beslöt även om ändringar gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus. Nu är det möjligt med större offentliga evenemang inomhus under förutsättning att det finns en på förhand angiven plats för alla personer. Landskapsregeringen bedömer att inomhusevenemang där samtliga besökare har en angiven plats kan anordnas på ett säkert sätt under rådande epidemisituation. Om man ordnar en tillställning utan angiven plats är rekommendationen högst 50 deltagare, p.g.a. att risken för smitta bedöms som större när folk rör sig fritt i ett rum.  

De nya bestämmelserna avseende offentliga tillställningar gäller under perioden 13 augusti – 26 augusti 2021.

För privata tillställningar gäller fortsatt rekommendationen att begränsa till 100 personer inomhus. Även rekommendationen om mun- och nässkydd inomhus på allmän plats – där man inte kan säkra ett tryggt avstånd – förlängs med två veckor. Landskapsregeringen har dessutom beslutat att distribuera gratis mun- och nässkydd till elever över 15 år i högstadier (från och med årskurs 9) och elever vid Ålands gymnasieskolor, Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut för att användas i kollektivtrafiken.