Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Restauranger ska ange vilket land köttet kommer ifrån

Från och med den första maj måste restauranger och andra serveringsställen ange ursprungsland för det kött som de serverar. Kravet på ursprungsmärkning gäller kött från nöt, svin, får, get och fjäderfä.

EU-kommissionen har inte motsatt sig Finlands förslag till nya nationella regler för ursprungsmärkning av kött på restaurang, och de nya bestämmelserna träder i kraft på Åland samtidigt som de träder i kraft i riket. Från och med den första maj 2019 ska därför restauranger och andra serveringsställen såsom kaféer, kiosker och storkök informera sina kunder om varifrån köttet i maträtterna kommer.

Kravet på ursprungsmärkning gäller färskt, kylt och fryst kött från nöt, svin, får, get och fjäderfä, men inte exempelvis fisk och vilt. Det finns inget kvantitativt kriterium utan ursprungslandet för kött som används som ingrediens ska anges även om köttmängden är liten.

Om det kött som används på restaurangen är en köttberedning eller en köttprodukt gäller inte kravet på ursprungsmärkning. Det kan handla om exempelvis färdiga köttfärsbiffar som steks på restaurangen, eller färdigt marinerade kycklingfiléer som tillreds på restaurangen.

Informationen om ursprungsland ska på serveringsstället ges skriftligt innan kunden fattar sitt köpbeslut. Informationen måste inte finnas på en tryckt meny utan den kan även ges i en broschyr eller på en tavla eller ett annat tydligt sätt. Informationen ska vara korrekt, den får inte vara vilseledande och ursprungsland måste framgå tydligt.

Landskapsregeringen uppmuntrar restaurangerna att informera sina kunder om ursprunget även för de kött- och fiskråvaror som inte omfattas av de nya reglerna. Likaså uppmanar landskapsregeringen restaurangerna att särskilt uppge om råvarorna är åländska.

-  Att ursprungsmärka kött på restauranger är ytterligare ett sätt att medvetandegöra kunder om varornas ursprung. För dem som vill välja klimatsmart och lokalproducerat är det viktigt att veta varifrån till exempel köttet kommer. Det här går hand i hand med vår livsmedelsstrategi och att lyfta Åland som matregion, säger närings- och miljöminister Camilla Gunell.

 

Mer information finns på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax under rubriken Hälsa och omsorg / Livsmedel

 

För mer information kontakta:

Mia Westman, miljöingenjör, miljöbyrån                     +358 (0)18 25 454

Publicerad 12.4.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 12.4.2019 kl. 11:16