Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Restriktionszoner inrättas för att hindra spridning av fågelinfluensan

Med anledning av att fågelinfluensa, s.k. högpatogen aviär influensa, har påträffats på Åland har livsmedelssäkerhetsverket Evira beslutat att inrätta en restriktionszon för de områden som omgärdar platserna där sjukdomen förekommer, i dagsläget områden i Lemland och Vårdö.

Läs Eviras beslut från den 25.11.2016 under ”Bilagor” här intill. Där finns information om bland annat restriktionszonen och dess innebörd samt åtgärderna för att förhindra spridningen av sjukdomen.

Kontaktuppgift: Byråchef Helena Blomqvist, +358 18 25460

Publicerad 28.11.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:29