Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Röblom och Ygeman diskuterade havsbaserad vindkraft

Under tisdagen träffade utvecklingsminister Alfons Röblom (Hi) Sveriges energiminister Anders Ygeman (S) för ett digitalt möte om storskalig havsbaserad vindkraft på åländska vatten.
– Nu har vi presenterat den åländska visionen på högsta politiska nivå både i Finland och i Sverige. Det är viktiga steg för att förverkliga projektet, säger Alfons Röblom.

Med på mötet var också energissakkunniga tjänstemän från infrastrukturdepartementet samt tjänstemän från landskapsregeringens bygg- och energiteam.

– Det är Svenska kraftnät som är den operativa myndigheten när det gäller energifrågor i Sverige. Men det är viktigt att också nyckelpersoner på infrastrukturdepartementet känner till den åländska visionen. Ygeman och jag kom överens om att dialogen fortsätter på tjänstemannanivå vilket är väldigt bra för den kommande utvecklingen av projektet, säger utvecklingsminister Alfons Röblom.

Publicerad 1.12.2020 kl. 15:57
Uppdaterad 1.12.2020 kl. 15:57