Träd som ligger omkullblåsta i en skog.

Röjning efter stormen Alfrida

Här finns länkar till nyheter och annan information som handlar om röjningen efter stormen Alfrida samlade.

Kartinformation skyddsområden i landskapet

Kartinformation om fredade fasta fornlämningar och deras skyddsområde, fredad natur m.fl. finns på landskapsregeringens kartportal.

Direktlänk till karta med skyddsområden i landskapets kartportal

Hela kartportalen med olika kartvyer, nedladdningslänkar mm. på adressen kartor.ax

Virkesupplag

Ett förenklat anmälningsförfarande vid virkesupplag längs med landskapets vägar, dvs. landsvägar och bygdevägar gäller from 11.1.2019 tom 30.6.2019.

Information och länk till formulär för anmälan om virkeslagring

Trafikinformation

Felrapportering, kartor och uppdaterad information

Nyheter

30.1.2019 - Röjning av träd i fiskvandringsleder efter stormen Alfrida

23.1.2019 - Spara naturvärden i Ålands skogar även efter stormen Alfrida

11.1.2019 - Kulturbyrån uppmanar till försiktighet nära fornlämningar vid uppröjningsarbetet

11.1.2019 - Landskapets naturstigar efter stormen Alfrida

7.1.2019 - Varning för farliga nollfel

Publicerad 16.1.2019
Uppdaterad 25.4.2019