Röjning av träd i fiskvandringsleder efter stormen Alfrida

Vandringsleder för fisk

Information till markägare, entreprenörer och skogshuggare som nu håller på med röjningsarbetet efter stormen Alfrida i januari 2019.

Bäckar och diken används i stor utsträckning av fisk för att vandra till förökningsområden i sjöar och träsk. Rinnande vatten kan också användas som lekområde. Dessa vandringsleder för fisk löper ofta genom skogsområden. Alla bäckar och diken som är vattenförande under fiskens lektid och under längre tid kan betraktas som vandringsleder för fisk. Vårlekande fisk leker under perioden mars till maj och höstlekande fisk i oktober till november.

Stormen fällde mängder med träd och många av dessa ligger nu över bäckar och diken. Fiskeribyrån vill informera om att kvisthögar, timmer eller andra röjningsrester inte lämnas kvar i bäckar och diken. Dessa kan skapa vandringshinder för fisk och därmed försvåra eller spoliera deras lek. Stora och tunga maskiner, som passerar fåror kan också skapa vallar, som effektivt bildar ett vandringshinder.

Fiskeribyråns uppmanar markägarna att granska sina bäckar och diken efter röjning för att kontrollera om vandringshinder förekommer i dem och att avlägsna dem vid behov.

Kartinformation om vandringsleder för fisk

Kartinformation om inventerade bäckar och diken i landskapet finns på landskapsregeringens kartportal.

Publicerad 31.1.2019
Uppdaterad 31.1.2019