Rösta på Mariehamns stads och landskapsregeringens gemensamma projektförslag för ett renare Östersjön

Projektet "Inga mikroplaster i Slemmern" är med och tävlar om finansiering. Vi vill förbättra vattenkvaliteten och behöver din röst senast 17 december.

Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har 1 600 000 euro donerats till både små och stora projekt för en friskare Östersjö. Av årets 124 inskickade förslag till Ålandsbankens Östersjöprojekt gick stadens och miljöbyråns projektförslag "Inga mikroplaster i Slemmern" vidare tillsammans med 11 andra projekt för en allmän omröstning.

Rening genom en multifunktionell våtmark

Kommande generationer ska slippa betala priset för vår och tidigare generationers bristande vattenhantering. Det är därför en allt mer prioriterad uppgift att ta hand om och cirkulera vatten i vårt samhälle på ett säkert och hållbart sätt så att inte vårt hav skadas. Rening av dagvatten för att förhindra att mikroplaster och andra farliga ämnen sprids till havet är ett av flera viktiga steg för att förbättra vattenkvaliteten i Slemmern och Östersjön.

Projektet "Inga mikroplaster i Slemmern" har planerats av Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. Projektet handlar om att anlägga en våtmark vid Nabben. Genom våtmarken kan cirka 1 miljon kubikmeter dagvatten renas, vatten som kommer från trafiknät och industriområden i Mariehamn men också från delar av grannkommunen Jomala.

Med en multifunktionell våtmark på plats kommer vi att se förbättringar av vattenkvaliteten i Slemmern, vår gemensamma havsvik, säger Ulf Simolin, miljösamordnare för Mariehamns stad.

Ge din röst för ett renare Slemmern

Fram till den 17 december kan du rösta på vårt projekt på hemsidan Balticseaproject. Det vinnande projektet, som samlat mest röster i den allmänna omröstningen, garanteras en finansiering. Bland de andra nominerade projekten kan en jury välja ytterligare projekt som tilldelas finansiering.

Läs mer och rösta gärna på Östersjöprojektets webbplats