Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Samrådsprocess för nya marina åtgärder 2022-2027

Ålands landskapsregering inleder nu en samrådsprocess för mer marina åtgärder som kompletterar de vattendirektivsåtgärder som redan är på remiss.

Samrådsprocess med tidsramar och dokumentet

Samrådet pågår mellan den 26 mars 2021 och den 26 augusti 2021. Förslaget till det marina åtgärdsprogrammet finns under rubriken ”Bilagor” här intill.

Synpunkter och förslag kan skickas in skriftligt till registrator senast den 26 augusti kl. 16.15 lokal tid märkt med dnr ÅLR 2021/1765 antingen via mejl eller med vanlig post till någon av följande adresser:

registrator@regeringen.ax

Eller:

Ålands landskapsregering

Registraturen/Diarienummer ÅLR 2021/1765
Pb 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Publicerad 25.3.2021 kl. 00:00
Uppdaterad 25.3.2021 kl. 10:01