Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Seabased Measures - Exempel på havsbaserade åtgärder för Östersjön på Åland

Ester Miiros på Central Baltics Contact Point Åland har intervjuat Annica Brink, nyanställd projektledare för Seabased Measures – havsbaserade åtgärder vid Ålands landskapsregerings miljöbyrå. Annica, som är biolog med inriktning på vatten och som har en doktorsavhandling om växtplankton på gång, berättar:

Östersjön och våra innervikar runt Åland lider av intern belastning pga gamla synder. Ofta vidtar man olika landbaserade åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen till Östersjön. I SEABASED har vi valt att gå in för havsbaserade pilotåtgärder: Kan vi effektivt plocka upp närsalter ur haven?

Vårt fokus är fosfor. Fosfor läcker ut från bottensediment vid syrebrist. Det vi nu skall göra i det här projektet är att de olika partnerna kommer att testa olika metoder för att minska fosforhalten i havet inom vars och ens pilotområde.

En annan sak som projektet kommer att utreda är ett kompensationssystem för åtgärder. Hur kan vi kompensera vissa åtgärder som påverkar ekosystemet? Marine Habitat Bank kan jämföras med utsläppsrätter, att man kan sälja krediter (=vidtagna åtgärder) till banken som kompensation.

Projektet SEABASED har precis startat upp och är inne i sin första halvårsperiod. Annica om vad hon ser fram emot:

Det mest spännande är att få se ringeffekterna efteråt, att se effekter i ekosystemet, hur det kommer att gå. Kommer habitatbanken att tas i bruk? Kommer våra pilotområden att fortsätta användas och metoderna spridas? Tänk att få säga: Jag var med när det började.

Läs hela intervjun om Seabased Measures på Central Baltics webbplats

Publicerad 5.7.2018 kl. 12:11
Uppdaterad 5.7.2018 kl. 12:11