Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Karta över Mellaneuropa där de senaste fallen av högpatogen fågelinfluensa H5N8 finns utmärkta.
Karta över de senaste fallen av högpatogen fågelinfluensa H5N8 i Europa

Skydda fjäderfän och tamfåglar mot fågelinfluensan som sprids av vilda fåglar

I Europa har det sedan årsskiftet konstaterats många fall av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8, dvs. den typen av virus som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. Det har konstaterats på fjäderfägårdar i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Tyskland och Bulgarien. Tills vidare har det rapporterats två fall bland vilda fåglar, båda i Mellaneuropa (se karta här intill).

Enligt lag måste fjäderfät och andra tamfåglar skyddas mot kontakter med vilda fåglar under tiden 1 mars – 31 maj för att hindra spridning av fågelinfluensaviruset. Fåglarna ska antingen hållas inomhus eller så ska området där de vistas utomhus skyddas med till exempel ett tillräckligt tätt nät.

Det är också viktigt att fjäderfänas foder och dricksvatten under alla omständigheter skyddas mot vilda fåglar och avföring från sådana, eftersom fågelinfluensan lätt sprids med avföringen.

Det är även förbjudet att föra fjäderfä och andra fåglar i fångenskap till djurutställningar eller motsvarande evenemang mellan den 1 mars och 31 maj varje år.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar (814/2017) gäller såväl kommersiell verksamhet inklusive ekologisk produktion samt hållande av hobbyfjäderfä och andra fåglar.

- Vi vill påminna allmänheten om detta lagkrav och försiktighetsåtgärderna gällande fågelinfluensan, säger veterinär Mohammad Jaber Alipour på Ålands landskapsregering.

- Sjuka sjö- och rovfåglar, eller sjö- och rovfåglar som nyligen har påträffats döda, ska anmälas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) eller landskapsregeringen. Kontakta också genast ÅMHM eller landskapsregeringen om massdöd bland vilda fåglar påträffas, betonar Mohammad Jaber Alipour.

Kontaktuppgifter:
Veterinär Mohammad Jaber Alipour, Ålands landskapsregerings miljöbyrå
Tel. +358 (0)18 25452
E-post.: mohammad.jaber.alipour@regeringen.ax

Publicerad 3.3.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 3.3.2020 kl. 10:35