Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Slutraterna utbetalda

Slutraterna (15%) för miljöersättning för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, riktade insater på naturbeten och anläggning av extra breda skyddszoner har nu betalats ut. Den ekologiska produktionens husdjursdel betalades ut i sin helhet (100%).

 

Thomas Svahnström

Miljöstödhandläggare

Publicerad 28.6.2019 kl. 10:14
Uppdaterad 28.6.2019 kl. 10:14