Slutraterna utbetalda

Slutraterna (15%) för miljöersättning för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, riktade insater på naturbeten och anläggning av extra breda skyddszoner har nu betalats ut. Den ekologiska produktionens husdjursdel betalades ut i sin helhet (100%).

 

Thomas Svahnström

Miljöstödhandläggare

Publicerad 28.6.2019
Uppdaterad 28.6.2019