Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Södra Linjen trafikmeddelande gällande Kyrkogårdsö

Onsdagen den 19 augusti mellan kl. 10:00-15.30 kommer arbete på dykdalben att utföras. Vid lugnt väder går trafiken som vanligt, men vid hårt väder kan störningar uppkomma som gör att Kyrkogårdsö inte går att angöra under ovanstående tid.

Kontakperson
Dan Jansén
Byggmästare bro och hamn
Telefon: +358 (0)457 5295 080
E-post. dan.jansen@regeringen.ax

 

Publicerad 12.8.2020 kl. 15:22
Uppdaterad 12.8.2020 kl. 15:24