Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Spärrbeslutet för Lilla holmen har upphävts

Landskapsregeringen har idag beslutat att upphäva spärrbeslutet för Lilla holmen i Mariehamn. Därmed är det möjligt för Mariehamns stad att öppna Lilla holmen för besökare igen. Vissa åtgärder kan dock behöva vidtas av staden för att det ska vara lätt att röra sig i området igen. I saneringsarbetet har bland annat ingått att gräva bort material från gångvägar, vilka nu kan behöva återställas.

Lilla holmen har varit stängd för besökare på grund av fågelinfluensan sedan slutet av förra året.

 

Kontaktuppgift:

Byråchef Helena Blomqvist, +358 18 25460

Anne Nordblom, Mariehamns stad, +358 18 5310

Publicerad 1.3.2017 kl. 00:00
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:26