Stenåkrar är lagskyddade och ska lämnas orörda

Under senare år har det förekommit flera fall där stenåkrar förstörts genom att det byggts kummel eller grävts gropar. Vad många dock inte känner till är att det är förbjudet att förstöra lagskyddade stenåkrar och att dylik förstörelse kan vara straffbart med fängelse upp till två år.


Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering ser att det bland allmänheten saknas kunskap om att alla åländska stenåkrar med en areal på 0,5 hektar eller mer är lagskyddade. Samtidigt är även mindre stenåkrar värdefulla då de utgör en del av Ålands naturhistoria och berättar om hur öriket steg ur havet för tusentals år sedan.

Från Miljöbyrån ses det som positivt att människor är ute och går på de åländska vandringstigarna och njuter av den åländska naturen, men betonas att naturen alltid skall lämnas i det skick den är och att ingen åverkan får göras på den. Det har under senare år förekommit flera fall där personer medvetet eller omedvetet har förstört stenåkrar genom att flytta stenar för att bygga upp kummel eller genom att gräva gropar i dem. Miljöbyrån understryker att det är förbjudet att förstöra lagskyddade stenåkrar på detta sätt och att det till och med kan vara straffbart med upp till två års fängelse.

De åländska stenåkrarna är unika lämningar från landhöjningen som har varit på samma plats i tusentals år och de utgör en del av vår gemensamma natur- och kulturhistoria. Dessa kan inte återskapas på naturlig väg och att förstöra dem leder till irreversibla skador på vår gemensamma natur.

– Tyvärr verkar många sakna kunskap gällande de här unika objekten. När man gör på det här sättet så förstör man inte bara för markägare och andra besökare utan man förstör också något som har fått lega orört i tusentals år, säger naturvårdsintendent David Abrahamsson på Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.