Stöd för hämtning av skrotbilar är slut

Stödet till företag som hämtar avställda fordon har tagit slut. Alla pengar har gått åt.

Sedan 2019 har landskapsregeringen beviljat stöd för företag som hämtar avställda fordon och för bilarna till skrotning. Stödet har varit 50 euro/bil för bilar hämtade på fasta Åland och 100 euro/bil för bilar hämtade i skärgården. Stödet ska täcka transportkostnaden så att personen som önskar bli av med bilen inte ska behöva betala för transporten.

De pengar som reserverats för stödet har nu tagit slut. Det innebär att transportörer inte längre kan ansöka om stödet. De ansökningar som inkommit kommer behandlas i mån av budgetmedel. En eventuell fortsättning av stödet kan komma efter årsskiftet.