Stödinformation 2019.

Aktuell information inför årets stödansökningar. Samma innehåll vid båda infotillfällena

  • Tisdag 7 maj kl 12.00 – 16.00
  • Torsdag 23 maj  kl 18.30 – 21.30

Lagtingets auditorium är platsen för båda tillfällena.

Informationstillfället 7 maj kan ses på nätet både som direktsänt eller i efterhand på adressen: https://www.youtube.com/user/Landskapsregeringen

Föreläsare:      Bertel Storsved, Statens ämbetsverk på Åland

                             Thomas Svahnström, Ålands landskapsregering

 

Thomas Svahnström, miljöstödshandläggare, Ålands Landskapsregering

Publicerad 30.4.2019
Uppdaterad 30.4.2019