Stödinsats för att trygga livsmedelsförsörjningen

Ålands landskapsregering har idag beviljat Ålands centralandelslag 250 000 euro för att trygga mejeriets försörjning av en betydande volym mjölk till deras verksamhet. Stödet betalas för att överta ägandet för en av mejeriets betydande leverantörer som en konsekvens av de problem som näringen drabbats av tillföljd av Ukrainakrisen. Stödet betalas med Ukrainakrisramen som grund och finansieras med den försörjningsberedskapspott som landskapsregeringen tilldelats från staten i syfte att säkerställa fortsatt livsmedelsförsörjning.

Närmare information ges av näringsminister Fredrik Karlström eller byråchef Sölve Högman.