Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Stödordning för bortstädning av skrotfordon

Landskapsregeringen beslöt den 21.1.2020 att anta stödprinciper för hämtning av skrotfordon till en auktoriserad bilskrot:

Stödordning för bortstädning av skrotfordon (kategori M1, N1 L5e)

För hämtning på fasta Åland av ett fordon för skrotning som förs till ett auktoriserat bilskrotningsföretag ges ett stöd om 50 euro per bil.

För hämtning i skärgården av ett fordon för skrotning som förs till ett auktoriserat bilskrotningsföretag ges ett stöd om 100 euro per bil.

Stöd kan endast ges till verksamheter som är miljögranskade för transport av avfall.

Stödet utbetalas mot redovisning av antalet fordon som hämtats samt genom att inlämna kopior av skrotningsintyg över de hämtade fordonen. (ÅLR 2020/521)

Publicerad 22.1.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 22.1.2020 kl. 11:25