Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bilden är beskuren för att inte avslöja kamerans exakta placering.

Svar på DNA-analyser av spillning

Enheten för jakt- och viltvård mottog idag svaren på de DNA-analyser av misstänkt vargspillning som gjordes i våras. Totalt fem prover analyserades men tyvärr kunde inget konstateras härstamma från varg. Två prover hade inte tillräckligt bra DNA (Kumlinge och Vargsundet), två kunde konstateras vara räv eller mårdhund (Vargsundet och Geta) och en kunde konstateras vara hund (Bjärström).

De viltkameror som placerades ut vid platsen för den sannolika vargattacken som inträffade i Samuelstorp gav dock resultat i natt kl. 00.30 då en varg fångades på bild i området. Detta är första bilden på varg från enheten för jakt- och viltvårds egna kameror sedan arbetet med att försöka dokumentera vargarnas rörelser med hjälp av viltkameror inleddes i våras.

Mera info ges från enheten för jakt- och viltvård. 

Publicerad 26.6.2018 kl. 13:18
Uppdaterad 26.6.2018 kl. 13:18