Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Svar på DNA-analyser av vargspillning

Enheten för jakt- och viltvård har mottagit preliminära svar på de DNA-analyser av misstänkt vargspillning som samlades in under säsongen. Totalt sex prover analyserades varav fyra konstaterades vara från varg. Två olika individer identifierades och båda är kända från tidigare analyser i fastlandet. Än så länge har vi dock inte fått mer information om dessa individer. De prover som var från vargar var:

Individ 1: Insamlat den 25 april 2018 i Mörby, Hammarland.

Individ 2: Insamlat den 3 maj 2018 i Ytterby, Jomala.
Individ 2: Insamlat den 25 december 2018 i Hellesby, Hammarland.
Individ 2: Insamlat den 12 mars 2019 i Kyrkoby, Eckerö.

Övriga prover härstammade från räv eller mårdhund. 

 

För mer information, kontakta enheten för jakt- och viltvård.

Jaktförvaltare                              Robin Juslin

Tel. 25313

Publicerad 28.6.2019 kl. 10:46
Uppdaterad 28.6.2019 kl. 10:46