Svar på DNA-analyser av vargspillning

Enheten för jakt- och viltvård har mottagit preliminära svar på de DNA-analyser av misstänkt vargspillning som samlades in under säsongen. Totalt sex prover analyserades varav fyra konstaterades vara från varg. Två olika individer identifierades och båda är kända från tidigare analyser i fastlandet. Än så länge har vi dock inte fått mer information om dessa individer. De prover som var från vargar var:

Individ 1: Insamlat den 25 april 2018 i Mörby, Hammarland.

Individ 2: Insamlat den 3 maj 2018 i Ytterby, Jomala.
Individ 2: Insamlat den 25 december 2018 i Hellesby, Hammarland.
Individ 2: Insamlat den 12 mars 2019 i Kyrkoby, Eckerö.

Övriga prover härstammade från räv eller mårdhund. 

 

För mer information, kontakta enheten för jakt- och viltvård.

Jaktförvaltare                              Robin Juslin

Tel. 25313

Publicerad 28.6.2019
Uppdaterad 28.6.2019