Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Svenska riksdagsgruppen höll aftonskola på Ålandskontoret

På torsdag kväll höll Svenska riksdagsgruppen sin s.k. aftonskola på Ålandskontoret i Helsingfors. I mötet deltog samtliga 10 riksdagsledamöter som hör till Svenska riksdagsgruppen, riksdagsgruppens kanslipersonal och några specialmedarbetare. Riksdagsgruppen höll aftonskolan som en intern säsongstart när riksdagsarbetet kommit igång.

Aftonskolor är möten som hålls för att fördjupa sig i något särskilt tema och för att ha mera tid att föra interna diskussioner. Under en aftonskola fattar man i regel inga politiska beslut. Riksdagsgruppen fattar beslut i substansfrågor under sina ordinarie gruppmöten som hålls varje torsdag i riksdagen kl. 14.00 – 16.00.

Denna gång valde man att hålla sin aftonskola på Ålandskontoret i Helsingfors. Samtliga till Svenska riksdagsgruppen hörande ledamöter var på plats: Anders Adlercreutz, Sandra Bergqvist Eva Biaudet, Mats Löfström, Anders Norrback, Mikko Ollikainen, Veronica Rehn-Kivi, Joakim Strand, justitieminister Anna-Maja Henriksson samt minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Mera information

Lena von Knorring
chef vid Ålandskontoret i Helsingfors
+358 50 463 7915

Publicerad 7.2.2020 kl. 09:50
Uppdaterad 7.2.2020 kl. 09:51