Tandvårdsprogram - Åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa på Åland

Landskapsregeringen har idag antagit ett tandvårdsprogram. Tandvårdsprogrammet innehåller ett antal konkreta åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa.

Läs mer i tandvårdsprogrammet, som finns under rubriken ”Bilagor” här intill.

 

Publicerad 8.11.2018
Uppdaterad 8.11.2018