Taxitillstånd i Eckerö

Ett trafiktillstånd i Eckerö lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil.

Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 26 september 2019 kl. 16.00.

Information om ansökan finns på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax, under infrastruktur - yrkesmässigtrafik.

Närmare upplysningar ges av avdelningschef Yvonne Österlund, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon växel 25 000.

Publicerad 4.9.2019
Uppdaterad 5.9.2019