Temporär trafikreglering - del av Hammarlandsvägen i Hammarlands kommun

Från och med onsdag 3.4.2024 till och med fredag 5.4.2024 kommer trumbyte att ske på del av Hammarlandsvägen mellan korsningen Hammarlandsvägen – Mejerigatan och korsningen Hammarlandsvägen – Torpvägen – Prästgårdsgatan. Under tiden som trumbytet sker så kommer endast ett körfält att vara öppet. Vänligen observera att rekomenderad hastighet inom arbetsområdet är 30 km/h. Trafik på väg västerut kommer under arbetets gång ha förkörsrätt.

Följ trafikanvisningar och vägmärken på plats.

Ålands landskapsregering uppmanar trafikanter att köra försiktigt och ta hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar på vägen samt att vara ute i god tid för att undvika förseningar då avstängning av det ena körfältet kan leda till köbildning.

Underbilagor finns fullständigt trafikmeddelande inklusive översiktskarta för trafikreglerad zon.