Tillfälligt krisstöd för att trygga mjölkproduktionen

Mejeriföretag

har nu möjlighet att söka krisstöd för att säkra tillgången på råvara och stärka livsmedelsförsörjningsberedskapen.
Stödet skall sökas före 7 maj. 

Ytterligare info hittar du här.