Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tillfälligt likviditetsstöd

Ålands landskapsregering har den 24.3.2020 fastställt principer för beviljande av ett tillfälligt likviditetsstöd till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. Stödordningen träder i kraft under förutsättning att lagtinget beviljar anslag i landskapets andra tilläggsbudget för år 2020. Stödordningen tillämpas på ansökningar från företag som har beviljats likviditetskredit i bank från den 16.3.2020 och därefter. Ansökan om tillfälligt likviditetsstöd inlämnas till landskapsregeringens registrator från 25.3.2020. Sista ansökningsdag är 30.6.2020.

Mer information om tillfällligt likviditetsstöd.

Kontaktperson 

Byråchef Susanne Strand

Telefon +358 18 25278

Publicerad 24.3.2020 kl. 12:49
Uppdaterad 24.3.2020 kl. 13:49